Kommunikasjon og selvledelse - rustet for fremtiden
Artikler og historier Studier Oversikt alle tilbud Om oss Vanlige spørsmål Gratis råd Innlogging

Hva koster det å erstatte en god ansatt?

Utskifting av en god ansatt koster mye mer enn du tror

Lav arbeidsledighet, etterspørsel etter de dyktige medarbeiderne.

Lurer du på hvorfor du mister ansatte? «Vi betaler da nok, spennende oppgaver, flott miljø…»
Hva er det som gjør at mange bedrifter sliter med for høy turnover på de ansatte?

Her er en påstand basert på egen erfaring:
Mange bruker for lite tid, penger og energi på å utvikle, lære opp og se sine ansatte.
Når utvikling ikke er tilstede er det lett å miste motivasjon.


For å beholde dine ansatte kan du stille dem 5 enkle spørsmål

 

 1. Hva liker du best med jobben din?
  Setter en positiv intensjon og tone, og gir klarhet om tilfredshet i jobben.  Kan gi ledetråder til hvilke deler og hvilke oppgaver i jobben som ansatte vil oppleve mer av.
 2. Kan du beskrive en god arbeidsdag som du nylig har opplevd?
  Konkrete eksempler gir innsikt i hva som oppleves positivt på arbeidsplassen og klarhet i hva dere kan gjøre mer av. 
 3. Føler du at du får utnyttet potensialet ditt til det fulle?
  Om du oppdager ukjente sterke sider, kan du utvikle dette og få en enda mer motivert medarbeider, som vil komme selskapet, teamet eller prosjektet til nytte og glede.  
 4. Føler du at du anerkjennes for arbeidet du gjør?
  Her kommer eventuell frustrasjon til syne, og dere kan sammen finne nye og bedre løsninger.
 5. Føler du at du blir behandlet med respekt?  
  Er det noen som skylder på hverandre i teamet, er det usynlige murer, er det andre tilstander som dukker opp her? Tydelighet, ærlighet og ansvarlighet gir gode svar på hvordan teamet fungerer.

Kilde/inspirasjon: Ledernytt

Våg å investere i dine ansattes utvikling for å beholde dem

De aller beste medarbeidere skaper 2-4 ganger så mye verdi som en gjennomsnittlig kompetent medarbeider.

Human Capital Institute (HCI) har gjort undersøkelser som viser at kostnaden ved å miste en topp-presterende medarbeider ligger på rundt 1,5 årslønn (eksterne rekrutteringskostnader, interntid, opplæring, lang tid før ny person presterer på forventet nivå osv.) 

Når utvikling er viktigere enn penger

Stian var en ung leder som fikk jobbtilbud med dobbel så høy lønn som den han hadde, likevel sa han nei.
Årsaken er at han følte seg ivaretatt og sett der han var. De stilte høye krav, men ga mye tilbake i form av et godt lederutviklingsprogram over flere år. For Stian var dette så verdifullt for egen vekst og utvikling at han ble i firmaet i 17 år.

«Den investeringen bedriften gjorde utviklet og preget meg så mye at jeg i ettertid har tatt utdannelse som coach.  Jeg ønsker å bidra til å utvikle mennesker, slik jeg selv fikk utvikle meg.»

Stian er et godt eksempel på at kompetansen fra utdanningen er konkret og nyttig i alle typer lederstillinger. Kommunikasjon, forhandling, å forstå kunder og mennesker i team og ledergrupper som kan være annerledes enn oss selv.

For å håndtere mangfold trenger vi kompetanse i kommunikasjon. 

Heldigvis er det mange bedrifter som investerer mye i sine ansatte og ledere. Det gir resultater.


Hvorfor gjør ikke alle det?

 Ta en prat med oss og diskuter den løsningen som passer best for deg, ditt team, din bedrift.

 • Trinn 1 - kommunikasjon og selvledelse, frittstående kurs men også del 1 for de som vil bli coach.
 • Bedriftstilpassede kurs – alt fra tre timers workshop på et valgt tema, til kurs for hele teamet i prosess over tid.
 • Enkelt- og/eller gruppecoaching.

 
Skape god kjemi, konflikthåndtering, måloppnåelse, endring, verdier, intern kultur og mye mer. Du velger, vi leverer. 

SCALA leverer kurs og coacher i hele Norge. 
Faget vårt er mental trening, kommunikasjon og selvledelse, og hvordan kropp og hjerne kan brukes optimalt
. Det er ikke bare en fantastisk verktøykasse, det er også en personlig prosess.

 

[email protected] 
tel: 4043 7000

Close

Uforpliktende forespørsel om coaching

I kommentarfeltet kan du skrive litt om tema om du ønsker, hvor du bor eller annen relevant info.
Vi kontakter deg innen 2 arbeidsdager.
Du kan også ringe oss direkte på 4043 7000