Vilkår og betingelser

For studier og kurs i regi av SCALA

Her finner du all informasjon om vilkår og betingelser for studier og kurs hos SCALA - Scandinavian Coaching And Leadership Academy.

Påmelding til kurs og studier hos SCALA er bindende.

Krav om oppmøte/deltakelse

Alle våre kurs fordrer 90% deltakelse for å oppnå kursbevis/sertifisering. Vi er behjelpelige med ekstraundervisning mot betaling for å ta igjen tapt tid.

Betaling

Giro for innbetaling av kursavgift sendes deg på e-post før oppstart. Kursavgiften for studier skal være innbetalt før 1 måned før kursstart hvis ikke annet er avtalt. Påmeldinger senere enn 1 måned før oppstart har betalingsfrist på 7 dager.

Påmelding til et av studiene mer enn 1 måned før kursstart faktureres med depositum kr. 5000,-  ved bekreftelse eller når det er nok deltakere. OBS. 

Fakturabeløp betales ved forfall – senest 1 måned før kursstart. Innbetalte beløp refunderes ikke, men kan overføres ved søknad til neste planlagte studiestart ved spesielle behov og legeattest.  

Studieavgift må betales fullt ut uavhengig av i hvilken grad de tilbudte tjenestene blir benyttet. Vi gjør oppmerksom på at kursavgift også må betales dersom du trekker deg etter oppstart, og uavhengig av om du ønsker å avlegge eksamen eller ikke.

Dersom en ansatt ikke kan benytte seg av plassen kan denne fritt overføres til en annen fra samme firma inntil 3 dager før kursstart. Dette må meldes skriftlig til [email protected]


Angrerett

Studenten har rett til å angre påmeldingen innen 14 dager etter påmelding. Et administrasjonsgebyr på kr 250,- påløper.

Skriftlig avmelding kreves, og det er studentens ansvar å sørge for at den mottas av skolen innen angrerettsfristen.

Angrerettsskjema kan lastes ned her.


Ved sykdom

Ved eventuell sykdom må SCALA varsles senest 24 timer før kursstart med gyldig legeattest. Deltaker vil få utsatt kursstart til neste tilsvarende kurs hos SCALA.

Ved utelatt oppmøte

Ved varsel samme dag mister deltaker plassen og kursavgift refunderes ikke. Ønskes spesialundervisning kan dette tilbys etter avtale.

Din påmelding er gyldig for det kurset du har betalt for. Dersom du uteblir fra hele eller deler av kurset kan du søke om gjesteplass på andre kurstidspunkt dersom det er praktisk og innholdsmessig forsvarlig. 


Betalingsutsettelse

I noen få tilfeller etter individuell avtale.


Mislighold av betaling

Ved mislighold av betalingsforpliktelsene bortfaller skolens forpliktelser. Manglende betaling av studieavgiften medfører tap av studierettighetene, og ordinær rettslig inndrivelse iverksettes. Bekreftelse og sertifiseringsbevis kan holdes tilbake.

Dersom skolen ikke mottar en skriftlig avmelding innen 14 dager etter påmelding er mottatt, forblir studentens studierettigheter for undervisning opprettholdt og studieavgiften innkreves på ordinær måte.

 

For kurs (ikke studier) 

Avmelding mer enn to uker før arrangementet belastes 50 % av avgiften. Ved avmelding denne dato eller senere belastes hele avgiften. Skriftlig melding må sendes [email protected] 

For kurs som holdes i regi av innleide kursholdere kan det i tilkomme andre regler. Se informasjon publisert ved hvert enkelt kurs. 

Respekt for skolen, faget og bransjen

SCALA forventer at du som student følger de regler og oppgaver du blir tildelt.

Tittel:
1. Når du har bestått trinn 1 og har fått sertifikat er du "NLP Practitioner"
2. Når du har bestått trinn 2 og har fått sertifikat er du "NLP Master Practitioner"
3. Når du er ferdig med teoridelen på trinn 3, får du deltakerbevis og har tittel "Coach under sertifisering". Denne tittelen kan du inneha inntil ett år om ikke annet er avtalt: 
Når du har gjort ferdig coachingtimer og mentortimer og har demonstrert din evne til å coache etter skolens og tilknyttede organisasjoners krav - da får du sertifikat fra The Society of NLP - Richard Bandler og er "Sertifisert Coach". 


Endringer/forbehold

SCALA tar forbehold om å kunne endre generelle bestemmelser og avlyse annonserte kurs dersom det ikke melder seg et tilstrekkelig antall deltakere i kursperioden. Vi tar også forbehold om at fagplan for kurs kan bli endret, om at priser kan øke, og om eventuelle trykkfeil i prislister, studieinformasjon, studiebeskrivelse eller annen informasjon som gjelder for kurs.

Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs med for få påmeldte, sykdom eller andre uforutsette hendelser. Ved for lav oppslutning vil du bli kontaktet for andre tilbud. Ønsker du ikke dette kan du annullere din påmelding og få pengene refundert.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.