Trinn 4 mentoring og coaching

Strukturert oppfølging på veien til DNCF-sertifisering/Norsk Standard fra 2023 

Trinn 4 er et tilbud til deg som ønsker å fortsette med klasseromsundervisning og personlig oppfølging i prosessen inn mot sertifisering som coach.

Trinn 4 dekker kravene til DNCF/Standard Norge i sertifiseringsforløpet der i blant 10 timer mentoring, prosess med profesjonell coach av 10 timer, tilgang til trenere i forbindelse med obligatoriske oppgaver.

Disse dagene vil inneholde faglig arbeid i henhold til sertifiseringskrav, salgs- og markedsføring, case-arbeid og mye mer.

Nye muligheter i 2024.

 

Søknad Trinn 4

Etterspørselen etter coaching er sterkt økende. Endringer i samfunnet er krevende å stå i alene. Bevisstheten øker, folk blir mer og mer oppmerksomme på styrken i coaching og den positive effekten det vil få i livet.  


Også oppfatningen av coaching er i endring, fra en luksus som er reservert for bedriftsledere til et livsendrende verktøy som alle har tilgang til.
- Kilde: coaching industry report

Bli en dyktig coach fra en anerkjent skole og organisasjon, skap tillit gjennom resultater.

Vil ha mer informasjon om innhold, opptak og muligheter? 
Send oss en e-post på [email protected]