Kontakt Cathrine

Cathrine Lie Strand

      Trener

 

Cathrine er DNCF-sertifisert coach, og Teamcoach, er utdannet NLP-trener, og har drevet eget selskap siden 2018, Potensialbygger. Hun er også sertifisert DNCF mentor og sensor. 

Hun jobber i dag som ledercoach, med lederutvikling i næringslivet, employerbranding og merkevarebygging. Hun er fast spaltist i HR-magasinet, foredragsholder på Talerlisten om bla synlighet på LinkedIn og foreleser også på fagskoler i HR/ledelse/team og presentasjonsteknikk. 

I SCALA treffer du Cathrine som trener på studiet, og som coach, mentor og mental trener.

 

Cathrine har vært opptatt av forbedring og utvikling av potensialet både hos enkeltindivid og på org.nivå, som leder og en del av ledergrupper innenfor HR/drift de siste 25 år for bla Mester Grønn, IKEA, Life og Norli. Hun har også jobbet som konsulent i AS3 og partner i Maze Feedback

Utdanning 

 • 1 avd jus og ex phil, Universitetet i Oslo 
 • Bachelor i MF og ledelse ved NMH
 • Sertifisert kursholder i Situasjonstilpasset ledelse
 • Sertifisert Thomas PPA profilanalyse
 • Sertifisert karriererådgiver AS3
 • Sertifisert Coach and Executive Business Coach, 4mat ved Coachteam 
 • Sertifisert Teamcoach/Metacoach fra International Society of Neuro-Semantics  Actualizing excellence
 • DNCF-sertifisert Coach
 • Mentorsertifisert i regi av DNCF. 
 • Sensorsertifisert i regi av DNCF
 • NLP- Trainer and consultant, godkjent av DeLozier & associates international.
 • AUTORISASJONSPROGRAMMET for styremedlemmer
 • Grunnkurs i EQ kompetanse, fra EQ instituttet

Erfaring 

Cathrine har 25 års ledererfaring med mennesker og organisasjoner i ulike utviklingsfaser. 

Hun har vært ansvarlig for endringsarbeid, utarbeidet og implementert strategier, utvikling av ledere, traineeprogrammer, HR, drift og lederstøtte. 

Cathrine har også erfaring med kulturarbeid, verdiprosesser, prosjektledelse og organisasjonsutvikling.  

Siste arbeidsforhold før opprettelse av Potensialbygger i 2018, var som Seniorpartner i Maze Feedback. Der hadde hun ansvar for store kunder, prosjektledelse, salg og ny og videreutvikling av konseptet rundt hverdagsledelse, app og systemstøtte. 


Arbeidsområder 

 

Som en del av trenerstaben kan du treffe Cathrine på flere trinn av studiene hos  SCALA. 

Cathrine tilbyr coaching til deg som er klar for å ta skrittet videre. Om det er som grunder eller i karriere, om det gjelder ditt privatliv eller yrkesliv, eller utvikling av din personlige merkevare.

Cathrine har et sterkt engasjement for lederutvikling, selvledelse, personlig merkevare og synlighet av merkevaren din. 

Hun har selv lang erfaring som leder, og bruker denne erfaringen sammen med effektive coaching verktøy når hun coacher ledere.
Hun coacher både på fysiske møter og online.

Ved siden av ledercoaching holder hun også inspirerende og motiverende kurs, foredrag og workshop.  

Cathrine holder jevnlig synlighet på LinkedIn og merkevarebyggingskurs, holder foredrag innen ledelse, selvledelse, motstandskraft og endringsarbeid, men også på bestilling fra bedrifter og organsisasjoner. 

Hun er medlem i DNCF, og er også sertifisert i 4mat, sertifsert styremedlem og tatt grunnutdanning i EQkompetanse.