REVISITT (oppfriskingskurs) 

Norsk Standard - Kompetansekrav for coacher lansert januar 2023.
Tilfredsstiller du kravene?

Nå er tiden inne for sertifisere seg som coach.

Mangler du noe? Nå er tiden virkelig inne for å fullføre/oppdatere coachutdanningen din!

Vanligvis har vi 1-2 plasser til revisitt. I en periode åpner vi for alle som ønsker å sertifisere seg!

Studiene i SCALA følger nye norske standarder, hvorav  kompetansekrav for coach er lansert (NS 11251:2023). 

Tre nye standarder er under utarbeidelse, og er basert på hovedstandarden.

Disse tre er ferdige eller i sluttfasen sommer 2024:
- Krav til leveranse (firmaer som tilbyr coaching.) 
- Krav til utdanningsinstitusjon.
- Krav til sertifisering 

Placeholder Image

Gjennomført trinn 3

men har ingen eller få praksistimer og ingen eller få mentortimer. 

Finn ut mer
Placeholder Image

Var på vei, men

har en del mentortimer og en del praksistimer.  

Finn ut mer
Placeholder Image

Kvalifiserer jeg?

Sjekk med oss hva som trengs for at du kvalifiserer.

Finn ut mer
Placeholder Image

Er coach

sertifisert fra skole. 

Er du DNCF-sertifisert coach får du informasjon fra dem. 

Finn ut mer

HVORFOR skal du ta REVISITT?

De siste 20 årene har det vært en stor økning i antall coacher som tilbyr sine coachingtjenester i Norge. Da Coach (dessverre) ikke er en beskyttet tittel har utdanningen vært av variabel kvalitet, alt fra DNCF- sertifisering (en av de høyeste sertifiseringene vi har hatt og har i Norge), til et kort nettkurs.
DNCF har i mange år jobbet for kvalitetssikring av bransjen vår. Pia Gurstad og Tone Løwe som da satt i DNCF-styret var initiativtakere til å samle coaching-Norge i regi av Standard Norge. Det startet høsten 2018.
23. januar 2023 ble endelig første standard «kompetansekrav til Coach» lansert! 

Etterspørselen av coachingtjenester er økende både i det private, og ikke minst i det offentlige og næringslivet generelt. Stadig flere benytter seg av coachingtjenester i form av en-til-en coaching, i bedrift, team m.m. 

De nye Norske Standardene vil være med å kvalitetssikre hele bransjen, slik at kunder vet hvilken kompetanse coachen eller utdanningen de velger innehar. 

Jobber du som coach er det viktigere enn noen gang å kunne dokumentere at du tilfredsstiller de strenge kravene bransjen har satt  «så du ikke står igjen på perrongen når toget går.»

HVORDAN bruker du din utdannelse som coach, eller gjør du det?

Du har gått inn på revisitt siden, du leser dette… Betyr det at du har et behov, en drøm eller et mål om å ferdigstille utdanningen, sertifisere deg for første gang/etter ny standard, eller oppfriske kunnskapen din? Da er du på rett sted!

Kompetansekrav til coach er hovedstandarden, som betyr at de tre standardene som nå er i sluttfasen baseres på denne. Et av kravene er der er at du som Coach til enhver tid skal være oppdatert innenfor ditt fagfelt og du jevnlig skal både utøve coaching og tilegne deg ny evidensbasert kunnskap og læring.

Om det er mer enn et år siden du tok trinn 3, skal du ta trinn 3 om igjen (revisitt) for å kunne gå opp til sertifisering.

DU trenger for å trene opp coachingferdighetene dine igjen, og det er nettopp trening, trening, trening og tilbakemelding som er store deler av innholdet på trinn 3 hos SCALA.

NB! En revisitt egner seg også godt for deg som ikke har coachet på en stund og føler deg litt «rusten», enten du allerede er DNCF-sertifisert eller ikke. 

SCALA har innført mye tilbakemelding, mye øving, og bootcamp for din beste læring.

Praktisk informasjon og DIN vei videre

Vi kan dessverre ikke spå framtiden – men vi kan si hva vi tror resultatet av standarden(e) som nå lanseres vil være:

Sannsynligheten for at private kunder, bedrifter, offentlige instanser etc. vil finne frem til og sette seg inn i standardene for bransjen er stor. Det vil bety at coacher som kvalifiserer etter Norsk(e) Standard(er) vil være de klart foretrukne coachene i markedet.

Vi vet at det er mange coacher som ikke har sett verdien i sertifisering før nå (inntil nå har det vært «fritt frem» for alle som benytter seg av tittelen coach). Det gjør at vi åpner opp for flere studenter på revisitt. Normalt setter vi av 1-2 plasser til dette, men for at de som ønsker en sertifisering nå som standardene er/kommer på plass skal få muligheten til den høyeste sertifisering tar vi inn flere høst/vinter 2024!

Du kan ta revisitt på alle trinn og du vil da gå sammen med de studentene som er i løpet (eller tidligere) og de som har tatt trinnet tidligere.

Det kan være forskjell på hvor studentene er i prosessen, menneskelig og faglig, alt etter hvor lenge siden det er du tok trinnet, og hvor mye/hvor lenge siden du har praktisert coaching. Dette er vi i SCALA fullstendig klar over, og vi vil tilrettelegge for hver enkelt student.

Å coache kan kanskje sammenlignes med å sykle – lenge siden - du vingler litt i begynnelsen, men husker raskt hva du skal gjøre og «holder deg på bena»

Er dette starten på din vei til sertifisering nå?