Kommunikasjon og selvledelse

Personlig utvikling, coachende teknikker, mål- og endringsarbeid.

Oversikt byer og datoer
Med god kommunikasjon kan vi utvikle oss selv og verden.
Ønsker du å bli en bedre leder, coach, selger, lærer, forelder, partner eller å utvikle deg på et personlig plan?
Gjennom ett eller flere trinn vil du lære praktiske, kraftfulle verktøy for kommunikasjon, selvledelse, lederskap og coaching. 

 

De  vanligste tilbakemeldingene fra studenter på trinn1 - selvledelse og kommuniksjon

 • "Dette skulle jeg ha gjort før!"
 • "Mer mental trening må jo inn i skolen, dette er basiskunnskap som alle burde lære!"
 • "Jeg ante ikke at jeg hadde så mange muligheter" 

 

Trinn 1 :  Kommunikasjon og selvledelse

Et innblikk i hvilke emner du vil lære. Vi anbefaler alltid at du tar en samtale med oss for å oppdage hva studiet kan bety i ditt liv - helt konkret. 


Modell av verden

Vi mennesker har grenser for hvor mye vi til enhver tid har kapasitet til å oppfatte.
Hvordan tidligere opplevelser og erfaringer, verdier, språk, samt naturlige prosesser som generalisering, sletting og forvrengning av opplevelser gjør at din modell og forståelse av verden er som den er – forskjellig fra andres.

Med innsikt og øvelse legger vi grunnlaget for hvordan du kan kommunisere på en effektiv måte.

Min største aha-opplevelse er nok at forandring kan være mye enklere enn jeg trodde. Teknikkene er enkle og samtidig så mektige. Jeg er helt overbevist om at dersom vi bruker denne kunnskapen på en god måte, kan jeg og vi forandre både mitt og andres liv til det positive. - Student

Sanser og struktur

Mennesket er utrustet med fem sanser. Disse sansene er hjernens instrumenter for å oppfatte verden omkring, som gjør oss i stand til å tolke og forstå den. Samtidig er tankene våre bygget opp av representasjoner, altså hvor vi re-presenterer inntrykk og forestillinger basert på sansene, til oss selv. Tenk på en rakettoppskyting, og legg merke til hvordan du re-presenterer det for deg selv enten i form av et minne eller som et konstruert bilde.

Av alle de sansene du har til rådighet, hvilke bruker du aller mest? Hvordan påvirker det språket ditt, kroppsspråket ditt og hvordan din modell av verden er? Hvordan kan du finne ut hvilke sanser andres opplevelser er sterkest påvirket av?

De ferdighetene du får med deg fra dette emnet gjør deg i stand til å forstå mer om hvordan tankeprosessene til den du kommuniserer med er, og hvordan den kunnskapen kan gjøre deg i stand til å kommunisere mer effektivt.

Når du tenker på en gang du virkelig var fornøyd med deg selv, eller kanskje en gang du hadde et skikkelig problem: Sannsynligvis ser du for deg et bilde, eller kanskje du hører, lukter, smaker og/eller føler noe. I tillegg har denne forestillingen en struktur. 

Du vil lære hvordan du ved bruk av spesifikke teknikker og metoder kan endre oppbygningen av representasjonene, og dermed også betydningen.

Dette er mye brukt i mental trening, og omfatter blant annet ulike visualiseringsteknikker og i trening på å forbedre indre dialog (selvsnakk).

God kjemi

For å kunne kommunisere på en god måte med andre, og for å kunne forstå responsen på det du kommuniserer, er det nyttig å få på plass god kjemi (rapport) med den eller de du kommuniserer med. I tillegg til å kunne tolke både verbale og ikke-verbale signaler underveis i kommunikasjonen.

De ferdighetene du får med deg fra dette emnet gjør deg i stand til å kartlegge og forstå hvordan du kan legge til rette for å kommunisere, samt å lese og forstå både den verbale og ikke- verbale kommunikasjonen på en god måte.

Det er fint og ha konkrete teorier som støtte på områder jeg har jobbet med i mange år mer basert på magefølelse. Jeg bruker det i en krevende situasjon på jobben nå! - Student


Indre tilstander

Nå handler om hvordan din indre tilstand/mentale modus påvirker og legger føringer for hva du presterer og får til å oppnå, og hvordan du kan endre din indre tilstand til en mer nyttig tilstand.

Hva er for eksempel mest nyttig under en eksamen av å være nervøs eller fokusert?

Det er litt merkelig, men heilt fantastisk å oppleve hva underbevisstheten bringer fram. Mye læring og selvrealisering! - Student

Verdier

Hvorfor er noe viktig for deg? Vi skal ta for oss dine egne verdier. Når du er bevisst det som virkelig er viktig for deg og lar det ligge til grunn for målene du setter deg, da kommer du mye lettere videre til dit du ønsker deg.


Mål og målsetting

Det er mange gode grunner til å sette seg mål her i livet. Ved å sette et skikkelig mål, gir du samtidig retning på utviklingen du ønsker å oppnå. Å ha klare mål hjelper hjernen å fokusere på det vi ønsker å oppnå. I stedet for å bruke ressurser på å forfølge det som ikke er på veien mot det du ønsker å oppnå, vil et velformulert mål hjelpe deg i å bruke de rette ressursene på det som er rett å bruke dem på.

Du vil gjennom øvelse og erfaring lære effektive teknikker for hvordan du setter deg skikkelige mål – og når dem.

Når du ønsker en sniktitt på noe av det du kommer til å lære om mål og målsetting, får du to muligheter her.
- En artikkel om målsetting
- Videoserie om hvordan du effektivt når dine mål  (totalt litt over en time) med opptak fra en temakveld. Begge deler gir en smakebit, inspirasjon og læring. 

I løpet av emnet lærer du teknikker og metoder for hvordan du kan skifte mental modus og hente fram dine iboende ressurser i løpet av sekunder, slik at du raskt kan ha den rette indre tilstanden som skal til for å få gjort det du ønsker på en best mulig måte.

 

Språkmønstre

Visste du at måten du velger å ordlegge deg forteller mye om hvordan din opplevelse og forståelse av verden er? Det du velger å si, og samtidig det du ikke sier, avslører langt på vei hvordan du tenker om det du ønsker å kommunisere.

Her lærer du å lytte etter spesifikke språkmønstre, som igjen gir deg kunnskap om hvordan andre (og du selv) opplever verden. Dette igjen gjør deg i stand til å bedre forstå de du kommuniserer med, og dermed kan du justere din kommunikasjon, slik at ditt budskap blir og oppfattes bedre. 

Dette emnet er spesielt nyttig for ledere, lærere, coacher, veiledere, terapeuter, selgere, advokater og andre som ønsker å kunne formidle/selge sitt budskap på en effektiv måte.

 

Strategier

Når vi snakker om strategier i mental trening, snakker vi om hvordan all vår adferd kan deles opp i handlinger, og hvordan hver handling kan deles opp i sekvenser av representasjoner, som igjen fører til et resultat. Det betyr at vi har strategier for å motivere oss til å legge oss, stå opp om morgenen, spise, forhandle med andre, score mål, deprimere oss, glede oss, lære, dusje, kjøpe hus, planlegge, klaske mygg osv.

En av grunntankene i effektive mentale verktøy er at en hver adferd er mulig å kartlegge (modellere), foredle og lære videre. Kanskje du kjenner en som er veldig dyktig på noe du som du kunne tenke deg å lære?

I løpet av dette emnet lærer du nettopp hvordan strategier kan kartlegges, endres og læres videre. Dette er samtidig en forberedelse til hovedoppgaven, som er en modelleringsoppgave, på trinn 2. (PS - gled deg!)

Hadde jeg fått bestemt, så hadde jeg innført obligatorisk samtale med coach for de som går inn i en forventet lengre sykemeldingsperiode! Tenk så flott å lære strategier for mestring og hvor mange som kanskje på den måten kunne redusert sitt sykefravær. - Student/leder


Metaforer som virkemiddel for kommunikasjon

Metaforer er ord, uttrykk, historier eller fortellinger som brukes i overført betydning. Språket vårt er fullpakket av metaforer, og man trenger ikke være den skarpeste kniven i skuffen for å legge merke til mange av disse. Samtidig er metaforer så mye brukt at mange av dem går under radaren uten at vi tenker over det. I tillegg er det slik at selv om et budskap er pakket inn som en metafor, betyr det ikke at budskapet nødvendigvis er sant. Samtidig er det fort å akseptere metaforens budskap som sant.

I løpet av emnet vil du lære hvordan du kan bruke metaforer for å kommunisere effektivt, hvordan effektfulle metaforer bygges opp. I tillegg vil du lære å lytte til metaforer på en mer kritisk måte, slik at du ikke automatisk aksepterer budskapet bare fordi det er pakket smart inn i en metafor.


Tid og tidslinjer

Som mennesker forholder vi oss til tid som konsept, og hjernene våre «forstår» hva tid er. Med «forstår» mener vi at selv om det fortsatt er mye uavklart om hva tid faktisk er, noe vitenskapen arbeider med å finne ut av, hindrer det ikke hjernen vår i å forholde oss til tid. Og når vi vet hvordan hjernen forholder seg til tid, kan vi bruke denne kunnskapen i for eksempel coaching.

I løpet av dette emnet vil du lære hvordan mennesker forholder seg til tid og hvordan det påvirker hvordan vi tenker, hvordan vi konseptualiserer tid, og hvordan vi kan bruke denne kunnskapen til blant annet å plassere hendelser og opplevelser der de hører hjemme, til å sette enda mer effektive mål og endre betydningen av hendelser som har vært.

Jeg forteller de rundt meg at jeg skal bli coach! Jeg har funnet et fag jeg vil fordype meg i. - Student

 

Byer, dato og tid neste oppstart

Oversikt over oppstart i alle byer. Detaljer for hver enkelt rett under.

- Pågående kursdatoer helt nederst på siden.
- Bergen 3. oktober 2022
- Trondheim 17. oktober 2022
- Ålesund 24. oktober 2022
- Haugesund 6. januar 2023
- Lillestrøm 30. januar 2023
- Ålesund 30. januar 2023
- Lillestrøm 10. februar 2023
- Trondheim 27. februar 2023
- Bergen 6. mars 2023

Bergen vinter 22/23

UKEDAGER
Modul 1: 3. - 6. oktober
Modul 2: 28. nov - 1. des
Modul 3: 9. - 12. januar 
Modul 4: 6. - 9. februar

0900 - 1600 alle dager.
Sted: Kalfarveien 31, 5018 Bergen

Registrering

Trondheim vinter 22/23

UKEDAGER:
1. modul: 17. - 20. oktober
2. modul: 14. - 17. november
3. modul: 5. - 8. desember
4. modul: 16. - 19. januar

0900-1600 alle dager.

Sted: Sirkus shopping,
Falkenborgveien 1, 
3. etasje.

Registrering

Haugesund vinter/vår 2023

HELG: 5 moduler á 3 dager 

Modul 1: 3. - 5. februar
Modul 2: 10. - 12. mars
Modul 3: 14. - 16. april
Modul 4: 12. - 14. mai
Modul 5: 2. - 4. juni
 
0900 - 1600 alle dager.
Registrering

Lillestrøm vår 2023

UKEDAGER:
Modul 1 man-tor: 30. jan - 2.feb
Modul 2 man-tor: 27. feb - 2.mar 
Modul 3 man-tor: 27. - 30. mar
Modul 4 man-tor: 24. - 27. apr

0900-1600 alle dager.
Sted: Storgata 15, Lillestrøm

Registrering

Lillestrøm vår 2023

HELG:
Modul 1 fre-man: 10. - 13. feb
Modul 2 fre-man: 10. - 13. mar
Modul 3 fre-man: 14. - 17. apr
Modul 4 fre-man: 5. - 8. mai

0900-1600 alle dager.
Sted: Storgata 15, Lillestrøm

Registrering

Ålesund vår 2023

UKEDAGER:
Modul 1 man-tor: 13. - 16. mar
Modul 2 man-tor: 17. - 20. apr 
Modul 3 man-tor: 22. - 25. mai
Modul 4 man-tor: 19. - 22. jun

0900-1600 alle dager.
Stedunder avklaring

Registrering

Trondheim vår 2023

UKEDAGER:
Modul 1 man-tor: 27.feb - 2. mar
Modul 2 man-tor: 27. - 30. mar
Modul 3 man-tor: 24. - 27. apr
Modul 4 man-tor: 22. - 25. mai

0900-1600 alle dager.
Sted: Sirkus shopping,
Falkenborgveien 1, 
3. etasje.

Registrering

Bergen vår 2023

UKEDAGER:
1. modul man-tor: 6. - 9. mar
2. modul tir-fre: 11. - 14. apr
3. modul man-tor: 8. - 11. mai
4. modul man-tor: 12. - 15. juni

0900-1600 alle dager.

Sted: Kalfarveien 31.

Registrering

Sertifisering

Etter bestått prøve på slutten av utdanningen, vil du sertifiseres som NLP Practitioner.
Det er en frittstående sertifisering, og trinn 1 av 3  i en fullverdig, profesjonell coachutdanning.
Utdanningen følger bransjestandarden satt av Den Norske CoachForening.

Betingelser

 • Pris kr. 39.500,- . Rabatt ved bestilling av flere nivåer fortløpende. 
 • Kr 5000,- i depositum faktureres ved påmelding, resterende faktureres med forfall en måned før oppstart. 
 • Kurset gjennomføres avhengig av nok antall påmeldte. 
 • Fraværsregler, øvrige vilkår og betingelser. 

Referanser

 • Etter at jeg startet reisen med coaching og mental trening har valgene mine blitt mer og mer bevisste. Det er blitt tydeligere for meg hva hensikten bak valgene er og hva de kan bidra til i livet mitt fremover.
 • Utdannelsen har forandret livet mitt totalt. Nå kan jeg si med stolthet «Jeg er den jeg er, og står godt i det, uavhengig av hva folk rundt meg mener og tror».  Jeg fant trygghet til å søke på jobben jeg har i dag. 

 • Studiet har gitt meg så mange gode verktøy og nye måter å tenke på, og det kan brukes på alle områder i livet for meg selv og for andre. 

 • Gjennom trinn 1 "kommunikasjon og selvledelse" skulle jeg utvikle meg, finne ut hva jeg egentlig ville jobbe med. Jeg ville lære å takle utfordringer bedre. Forventningene ble innfridd. Jeg satt igjen rik på venner, sterke opplevelser og med en skattekiste av øvelser og teknikker jeg kan benytte både i jobb og privat.

 • Uansett hvor mye bra du leser, det er først når du GJØR at du kan utøve det du har lært. På studiet hos SCALA er en av styrkene at vi øver på hverandre fra første dag, vi erfarer læringen! Det er veldig effektfullt!
 • Det så deilig å komme til et godt miljø, få fellesskapet og bli sett. å ha ekte mennesker å øve seg på.
 • På trinn 1 har jeg jobbet dypt med alt stoffet, og det har vært forløsende. Mine nærmeste kjære opplever endringen min, og jeg selv opplever at jeg endelig står stødig i meg selv.
  Det er en fantastisk følelse! Jeg hadde glemt at det går an å føle sånn. Jeg unner alle å bli kjent med seg selv og finne ut hva som bor inni oss. Bestemt av oss selv, ikke av andre.

Sagt om trenerne


Pål Kleven-Fredriksen:
-Herlig mann. Liker at du er direkte og ærlig. Du er meget dyktig og formidler faget på en strålende måte. Og sist men ikke minst, digger humoren.
- Energetisk - Autentisk - flink formidler - Masse humor og det digger jeg.
- Du er en enorm inspirasjonskilde og du gir både tro til meg selv og motivasjon til faget. Du har en god måte å lære bort, du gir tilbakemeldinger og bekreftelser på det jeg gjør. Du møter alle spørsmål med gode svar og overlater til refleksjon. Du er et forbilde for en kommende coach!

 

Anne Helmerstuen:
- Du er kjempeflink til å formidle det du lærer bort.  I tillegg er du inspirerende i måten du er og uttrykker ting.  Jeg vil bli som deg!
- Anne skaper en spesiell trygghet i gruppen, det ga meg lave skuldre og jeg følte jeg fikk reflektert bedre og kunne snakke fritt.
- Herlig dame som byr mye på seg selv og er veldig selvuhøytidelig. Behagelig som underviser og fikk godt utbytte av timene. 
-Du er helt herlig! Din undervisning er givende, inspirerende og enkel å absorbere. 

Lillestrøm uke

Pågående høst 2022

Modul 1: 5. - 8. september
Modul 2: 10. - 13. oktober
Modul 3: 7. - 10. november
Modul 4: 5.- 8. desember


Lillestrøm helg

Pågående høst 2022

Modul 1: 15. - 18. september
Modul 2: 20. - 23. oktober
Modul 3: 17. - 20. november
Modul 4: 9. - 12. desember

(tre moduler torsdag-søndag, en modul fredag-mandag)

Ålesund høst/vinter 22/23

UKEDAGER
Modul 1 man-tor:  24. - 27. okt
Modul 2 man-tor:  21. 24. nov
Modul 3 man-tor: 9. - 12. jan
Modul 4 man-tor: 13. - 16. feb

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.